ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να παράγουμε εκδόσεις της ποιότητας για την οποία είμαστε γνωστοί χωρίς αυτήν την πολύτιμη υποστήριξη και θέλουμε να προσθέσουμε το όνομά σας στη λίστα μας.

Οι χορηγίες έχουν συνήθως δύο μορφές: πλήρεις χορηγίες και μερικές χορηγίες. Οι πλήρεις χορηγίες προκύπτουν συχνά όταν ένα άτομο ή οργανισμός μας πλησιάζει με μια ιδέα για ένα σετ που θα ήθελε να δει να παράγεται. Εάν η ιδέα είναι συνεπής με τους καλλιτεχνικούς μας στόχους και είναι εμπορικά βιώσιμη, μια πλήρης χορηγία μπορεί να το καταστήσει δυνατό καλύπτοντας τα περισσότερα από τα προκαταβολικά μας έξοδα για την παραγωγή του σετ. Το ποσό που απαιτείται για την πλήρη χορηγία ποικίλλει από σετ σε σετ, και παρόλο που ο πρωταρχικός παράγοντας είναι ο αριθμός των CD, το μέγεθος του φυλλαδίου και άλλα έξοδα για το έργο μπορούν να επηρεάσουν το συνολικό κόστος μιας κυκλοφορίας στην αγορά.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται πλήρως δεν είναι επιλέξιμα για μερική χορηγία. Για έργα που χρηματοδοτούνται μερικώς, δεχόμαστε συνεισφορές διαφόρων ποσών από πολλούς δωρητές μέχρι να φτάσουμε τον στόχο χορηγίας μας. Είτε πρόκειται για πλήρη χορηγία είτε για μέτρια δωρεά, η συνεισφορά σας συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορίας της ηχογράφησης και μπορείτε ακόμη και να γίνετε μέρος της ιστορίας με το να συνδέσετε το όνομά σας για πάντα με τα συλλεκτικά μας σετ CD.

Πλεονεκτήματα χορηγίας:

Πλήρης χορηγία:

1) Αναγνώριση της συνεισφοράς σας στην κάρτα δίσκου του χορηγούμενου σετ, εάν το επιθυμείτε

2) Αναγνώριση της συνεισφοράς σας στην ιστοσελίδα μας, εάν το επιθυμείτε

3) Δεκαπέντε δωρεάν αντίγραφα της έκδοσης που χορηγήσατε

Μερική χορηγία:

1) Όλες οι συνεισφορές ύψους 1000€ ή περισσότερο θα αναγνωρίζονται ειδικά στο φυλλάδιο του χορηγούμενου σετ και στη σελίδα μελλοντικών εκδόσεων του ιστότοπού μας.

2) Όλες οι συνεισφορές ύψους 1000€ ή περισσότερο θα λάβουν πέντε δωρεάν αντίγραφα της έκδοσης που χορηγήσατε.

3) Όλες οι συνεισφορές τουλάχιστον 250€ αλλά λιγότερο από 1000€ θα αναφέρονται στο φυλλάδιο του σετ χορηγίας και στη σελίδα μελλοντικών εκδόσεων του ιστότοπού μας.

4) Όλες οι συνεισφορές ύψους τουλάχιστον 250€ αλλά λιγότερο από 1000€ θα λάβουν ένα δωρεάν αντίγραφο της έκδοσης που χορηγήσατε.

Εάν είστε σε θέση και ενδιαφέρεστε, επιλέξτε μια κυκλοφορία που θέλετε να αναλάβετε εγγραφείτε στη λίστα των χορηγών μας που αυξάνεται.

Εάν εσείς ή μια ομάδα φίλων έχετε έναν αγαπημένο καλλιτέχνη που θα θέλατε να χορηγήσετε και ο οποίος δεν βρίσκεται στη λίστα μας, επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορεί να υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον.

Scroll Up