ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, με επιστροφή στο eshop.

Το προς επιστροφή προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, δηλαδή να είναι πλήρες, χωρίς φθορές, η συσκευασία του να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων όλων των ετικετών/καρτελακίων, απαραίτητων εγγράφων κλπ. και σε κάθε περίπτωση να μην έχει χρησιμοποιηθεί.

Το προς επιστροφή προϊόν να συνοδεύεται από τα σχετικά παραστατικά αγοράς (απόδειξη λιανικής ή κάρτα αλλαγής)

Εάν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις δεν πληρούνται το προϊόν θα σας επιστραφεί με δική σας χρέωση. Σε περίπτωση επιστροφής είναι απαραίτητο να μας ενημερώσετε με email στο info@78strofes.gr ή τηλεφωνικά στα τηλ. 6974317646, 210 92 23 115.

Εφ’ όσον η επιστροφή/αντικατάσταση γίνεται λόγω αποδεδειγμένης ελαττωματικότητας του προϊόντος τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος ή επιστροφής των χρημάτων σας, επιβαρύνουν την Εταιρεία.

Η Εταιρεία ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος, μόνο εφ’ όσον αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητά της. Οποιαδήποτε ζημία υποστεί το προϊόν κατά την επιστροφή του προς εμάς, βαρύνει αποκλειστικά εσάς.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, σας συνιστούμε να ελέγχετε προσεκτικά κατά την στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.

Τα επιστρεφόμενα προϊόντα είναι στη δική σας ευθύνη μέχρι να φτάσουν σε εμάς. Βεβαιωθείτε ότι είναι συσκευασμένα σωστά και δεν μπορούν να υποστούν φθορά κατά την μεταφορά τους.

Επιστροφές που θα λάβουμε εκτός των όρων της πολιτικής μας δεν θα γίνονται δεκτές.

Η διεύθυνση επικοινωνίας είναι: info@78strofes.gr

Επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται. Η επιστροφή χρήματων θα πρέπει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή, δηλαδή αν μια συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί μέσω κάρτας, τότε και η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην κάρτα και όχι με μεταφορά σε λογαριασμό του πελάτη.

Πως επιστρέφω το προϊόν στο eshop του www.78strofes.gr

Σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε αρχικά με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο www.78strofes.gr αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας σας, το προϊόν ή τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε και τον λόγο επιστροφής τους.

Τοποθετήστε το προϊόν ή τα προϊόντα στην αρχική τους συσκευασία ώστε να προστατευθούν κατά τη μεταφορά και επιστρέψτε το δέμα με μεταφορέα της επιλογής σας και με δική σας χρέωση, σας συνιστούμε να πραγματοποιήσετε την αποστολή με συστημένο δέμα μέσω ταχυδρομείου ή με courier, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο κλοπής, ζημιάς ή απώλειας του δέματός σας. Τα προϊόντα προς επιστροφή είναι στη δική σας ευθύνη μέχρι να φτάσουν σε εμάς, γι’ αυτό παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι είναι συσκευασμένα σωστά και έχουν σταλεί στην σωστή διεύθυνση.

Scroll Up